Bijtellingsregels

HomeBijtellingsregels

Vanaf 2017 zijn de autobelastingen op een aantal punten veranderd. Het is eenvoudiger geworden, o.a. door een verdergaande vermindering van het aantal bijtellingspercentages. Daarnaast moeten de veranderingen voor stabiele belastinginkomsten zorgen en bijdragen aan een beter milieu.

Bijtelling verandering met ingang van 1 januari 2019

1 januari 2019 is er een nieuwe bijtellingsregel voor volledig elektrische auto’s in werking getreden: een cataloguswaarde bovengrens van € 50.000. Op Prinsjesdag 2019 zijn er echter een aantal veranderingen aangekondigd.

Bijtelling veranderingen met ingang van 1 januari 2020

Als u een ‘auto van de zaak’ ook privé gebruikt, betaalt u hierover belasting, oftewel bijtelling. De veranderingen (zie ook de informatie onder het kopje Géén Autobrief III) voor wat betreft volledig elektrische leasewagens:

  • de bijtelling stijgt van 4% naar 8% over de catalogusprijs
  • vanaf een catalogusprijs van € 45.000 geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%
  • in de jaren na 2020 gaat het bijtellingspercentage verder omhoog

Motorrijtuigenbelasting (mrb) voor elektrische auto’s

Voor een elektrische auto hoeft u t/m 2024 geen motorrijtuigenbelasting te betalen. In 2025 betaalt u een kwart van de mrb. Vanaf 2026 betaalt u als bezitter van een elektrische auto de volledige mrb.

Motorrijtuigenbelasting (mrb) voor plug-in hybrides

De korting van 50% op de motorrijtuigenbelasting voor plug-in hybride’s wordt verlengd t/m 2024. In 2025 daalt deze korting naar 25%. Vanaf 2026 betaalt u als bezitter van een plug-in hybride de volledige mrb.

Aanschafbelasting (bpm)

Kopers van een nieuwe elektrische wagen hoeven t/m 2024 geen aanschafbelasting (bpm) te betalen. Vanaf 2025 betaalt u eenmalig € 360 bpm per elektrische auto. Dit bedrag stijgt na 2025 elk jaar mee met de inflatie.

Géén Autobrief III

In het Klimaatakkoord was aangegeven dat de definitieve plannen medio oktober 2019 in de Autobrief III gepresenteerd zouden worden. Later in diezelfde maand werd echter duidelijk dat het kabinet liever het gehele fiscale pakket uit het Klimaatakkoord, inclusief de maatregelen op het gebied van mobiliteit, wettelijk verankert, in plaats van een wetsvoorstel met de naam Autobrief III te maken.

In de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord zijn de hoofdlijnen van de autobelastingen t/m 2025 vastgelegd. Voor waterstofauto’s wordt de korting op de bijtelling overigens niet gemaximeerd. Afgesproken is dat deze uitzondering uitgebreid wordt met zonnecelauto’s.

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Actuele informatie

Kijk voor alle actuele informatie over de bijtellingsregels op de website van de Belastingdienst.

Checklist

  • Niet meer dan 500 privékilometers rijden met de auto van de zaak.
  • Een sluitende rittenregistratie bijhouden voor de Belastingdienst. Dit kunt u regelen met Ctrack’s automatische rittenregistratie.
  • Onderliggende bescheiden bewaren, zoals werkbriefjes, agenda’s en planningen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over automatische rittenregistratie?

Neem gerust contact op met ons!