Wijzigingen autobelastingen 2017 – 2020

Vanaf 2017 veranderen de autobelastingen op een aantal punten. Het wordt eenvoudiger, o.a. door een verdergaande vermindering van het aantal bijtellingspercentages. Daarnaast moeten de veranderingen voor stabiele belastinginkomsten zorgen en bijdragen aan een beter milieu.

In dit artikel zetten wij de wijzigingen autobelastingen hoofdlijnen op een rij. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Hoofdlijnen wijzigingen autobelastingen 2017 – 2020

 • het aantal bijtellingscategorieën daalt van 4 naar 2
 • m.i.v. 2017 een motorrijtuigenbelasting (MRB) verlaging van 2,7% voor reguliere personenvoertuigen
 • het algemene bijtellingspercentage gaat van 25 naar 22%
 • versterking fiscale stimulering volledig elektrische auto’s
 • de belastingvoordelen voor (plug-in) hybride’s worden stapsgewijs afgebouwd
 • m.i.v. 1 januari 2019 een MRB verhoging van 15% voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto’s
 • vóór 2020 een vermindering van in totaal 14,7% op de aanschafbelasting personenauto’s en motorrijwielen (BPM)

Bijtellingspercentage van 25 naar 22%

De bijtelling voor alle leaseauto’s is geleidelijk naar 22% gedaald. Alleen volledig elektrische auto’s zitten op een bijtelling van 4%, als extra stimulans.

wijzigingen autobelastingenbron: website Rijksoverheid

Bijtelling vanaf 2017

Voor een nieuwe auto (datum eerste toelating op de weg vanaf 1 januari 2017) met een CO2-uitstoot van 106 gr/km of meer geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.

Zeer zuinige auto’s blijven profiteren van de verlaagde bijtelling: Voor een periode van 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.

Volledig elektrische auto’s krijgen een fiscale stimulans

Het kabinet zou het liefste zien dat er na 2035 alleen nog emissievrije auto’s verkocht worden. Na 2050 zou dat zelfs het enige type auto moeten zijn dat er rondrijdt.

Voorgaande is de reden waarom het kabinet volledig elektrisch rijden t/m 2020 blijft stimuleren. Het privégebruik bijtellingspercentage van dit type zakelijke auto blijft 4%. Daarnaast zijn deze auto’s volledig MRB en BPM vrijgesteld.

Minder voordelen (plug-in) hybride’s

Het kabinet heeft in de Autobrief II vastgesteld dat de (plug-in) hybride auto’s steeds ‘normaler’ worden. Was een dergelijke auto een aantal jaren terug nog een nieuw verschijnsel, nu kijkt niemand er meer van op.

Deze ontwikkeling betekent dat er minder belastingvoordelen nodig zijn. (Plug-in) hybride’s zullen dan ook steeds meer als reguliere voertuigen worden behandeld. Wat neerkomt op het stapsgewijs afbouwen van de belastingvoordelen:

 • vanaf 2017 geldt voor nieuwe plug-in hybride auto’s het algemene bijtellingspercentage van 22%
 • de kilocorrectie komt te vervallen – vanaf 2017 gaat de berekening van de MRB over het volledige voertuiggewicht, inclusief accu
 • wel blijven plug-in hybride eigenaren t/m 2020 profiteren van het MRB halftarief – zo blijft het voor particulieren aantrekkelijk om een tweedehands te kopen
 • voor de conventionele hybride auto zijn er vanaf 2017 geen fiscale voordelen meer

Zwaardere belasting auto’s zonder roetfilter

Vervuilende diesels zonder fabrieksroetfilter worden hoger belast: de motorrijtuigenbelasting (MRB) gaat per 2019 met 15% omhoog (inclusief opcenten). Mensen die een dergelijke auto bezitten, krijgen dus de gelegenheid om in de tussentijd een schonere te kopen.

BPM tot 2020 met 14,7% verlagen

Het kabinet wil de aanschafbelasting (BPM) stapsgewijs afbouwen, om in 2020 op een totaal van 14,7% minder uit te komen. Met uitzondering van de dieseltoeslag.

De BPM berekening is eveneens veranderd. De CO2-uitstootgrenzen voor benzine- en dieselauto’s is met ingang van 2016 aangescherpt. Het vaste deel is gestegen van € 175,- naar € 350,-. De CO2-component is met een gelijk deel gedaald.

De BPM hoogte is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Daarnaast is het belastingtarief voor auto’s die weinig CO2-uitstoten verminderd. Daardoor zijn zuinige personenauto’s in het kleine en middensegment extra voordelig.

Autobrief ll

De autobelastingen wijzigingen komen voort uit Autobrief II. Hierin maakt het kabinet duidelijk hoe volgens haar de autobelastingen aangepast kunnen worden aan de huidige tijd en toekomstige automarktontwikkelingen.

Het wetsvoorstel Autobrief II is op 19 juni 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Tweede Kamer (op 12 april 2016) en de Eerste Kamer (op 5 juli 2016) hebben ermee ingestemd.

voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid