Update Autobelastingen 2016

Volgende week bespreekt de tweede kamer de veelbesproken autobelastingen voor 2016.

Staatssecretaris Wiebes heeft op 3 november zijn definitieve plannen aan de tweede kamer voorgelegd. Dit na een aantal maal deze plannen gewijzigd te hebben.

Eerder schreven we al dat Autobrief 2.0 is uitgesteld en dat deze plannen voor de Autobelastingen pas vanaf 2017 in zullen gaan. Gevolg hiervan was dat 2016 een tussenjaar zou worden. Hiervoor ging Staatssecretaris Wiebes een apart voorstel schrijven.

Autobelastingen 2016 tijdlijn
Op 23 oktober presenteerde Staatssecretaris Wiebes zijn plannen voor de autobelastingen van 2016 voor de eerste maal. In het kort kwam het er op neer dat elektrische auto’s van 4% bijtelling naar 7% bijtelling zouden gaan, de 7% bijtellingscategorie naar 14%, de categorie die nu nog in de 14% valt zou naar de 20% bijtellingscategorie gaan en alle auto’s die nu nog in de 20% bijtellingscategorie vallen gaan naar de 25%.

Dit leverde Staatssecretaris Wiebes een heleboel kritiek op. Ook binnen zijn eigen partij, de VVD. Zij vonden de lastenverzwaring voor leaserijders teveel van het goede. De toch al geplaagde autobranche vreesde voor een verdere ineenstorting van de markt.

Verbond autobranche en milieuverenigingen
Staatssecretaris Wiebes legde de kritiek niet naast zich neer en kwam met een aantal aanpassingen van zijn plan. Dit plan omvatte de volgende categorieën: 4 % voor volledig elektrische auto’s, 15 % voor semi-elektrische auto’s, 18 % voor auto’s met uitstoot van 51 gram CO2/km tot 79 CO2/km, 22 % voor auto’s met uitstoot van 80 gram CO2/km tot 106 CO2/km en 25 % bijtelling voor de overige auto’s.

De autobranche en een aantal milieuverenigingen hadden inmiddels de krachten gebundeld en kwamen met een alternatief plan. Het belangrijkste verschil is het samenvoegen van de 18% categorie en de 22% categorie tot een 21% categorie. Hiermee hebben veel leaserijders die in 2016 een nieuwe auto mogen uitzoeken een bredere keus. Dit zou een positieve invloed moeten hebben op de autoverkoop. Het grotere verschil tussen semi-elektrische auto’s en de 21% categorie zou mensen moeten stimuleren om voor een semi-elektrische auto te kiezen.

Staatssecretaris Wiebes akkoord met plan
De inspanningen van de autobranche en milieuverenigingen blijken niet voor niets te zijn geweest. Na bestudering van het voorstel van dit verbond gaf hij aan dat hij zich er in kon vinden. Dit voorstel is inmiddels gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Woensdag 12 november worden deze plannen besproken in de Tweede Kamer.

Vereniging Auto van de zaak
De Vereniging Auto van de zaak heeft, naar aanleiding van de plannen van Wiebes, voor de Kamerleden een brief met vragen opgesteld. De vereniging pleit hierin voor belasting op privégebruik van de leaseauto in plaats van op uitstoot. Hiervoor is de bijtelling in beginsel ook bedoeld. De wens van de Vereniging Auto van de zaak vraagt van de leaserijders wel een sluitende ritregistratie