Waarom slimmer rijden meer aandacht verdient

De plekken waar afspraken worden gemaakt over het beperken van de CO2 uitstoot in Nederland, worden sectortafels of klimaattafels genoemd. Aan deze tafels nemen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen plaats. Het is een onderdeel van het Klimaatakkoord, een internationaal verdrag over het tegengaan van de opwarming van de aarde door broeikasgasreductie.

Geen aandacht voor slimmer rijden

Aan de klimaattafels was er geen aandacht voor slimmer rijden, ondanks dat het verleden bewezen heeft dat het bevorderen van zuinig rijgedrag tot een aanzienlijke CO2 reductie leidt. Martin Kroon, oud-projectleider van ‘Het Nieuwe Rijden’, vindt dat een gemiste kans.

De zuiniger-rijden-campagne die de overheid voerde van begin jaren ’90 t/m 2012 sorteerde veel effect: een jaarlijkse CO2-reductie van 600.000 ton, aldus Kroon. Via onder andere televisiespotjes kreeg de automobilist tips over hoe je brandstofverbruik vermindert, zoals:

  • rustig optrekken
  • eerder naar een hogere versnelling schakelen
  • de motor niet onnodig stationair laten draaien
  • bij het naderen van bijvoorbeeld een verkeerslicht of kruispunt het gas eerder loslaten en de auto laten uitrollen
  • de banden op de juiste spanning houden

Samen met oud-collega Henk Wardenaar schreef Martin Kroon in februari een artikel dat gepubliceerd is in het Tijdschrift Milieu (onder andere De Ingenieur heeft hierover geschreven). In dat artikel wordt kritiek geuit op het negeren van het belang van rijgedrag in het huidige klimaatdebat.

Het Nieuwe Rijden

De campagne voor wat Het Nieuwe Rijden was gaan heten, is wegbezuinigd, vertelt Kroon. Organisaties zoals de ANWB, BOVAG en de RAI gingen erop door, maar de zichtbaarheid van de campagne verminderde en daarmee ook het effect ervan.

Al komt hij wel nog steeds mensen tegen die zich de campagne en adviezen herinneren, “als je automobilisten niet bij de hand neemt en blijft voeden met tips, dan pakken ze toch hun oude rijstijl weer op.”

Voor Martin Kroon is het “echt onbegrijpelijk” dat het herinvoeren van campagnes die tot doel hebben het rijgedrag te verbeteren, niet besproken is aan de klimaattafels, ondanks dat ze concrete voorstellen naar de klimaatonderhandelaars hadden gestuurd.

10% zuiniger rijden, 10% minder brandstofverbruik

“Als iedereen 10% zuiniger zou rijden, dan scheelt dat 10% brandstofverbruik,” aldus Kroon. “In combinatie met een verlaging van de maximumsnelheid zou zuiniger rijgedrag 3 megaton aan CO2-reductie per jaar opleveren.”

“Maar Het Nieuwe Rijden levert nog meer voordelen op. De uitstoot van fijnstof gaat omlaag en de banden slijten minder snel. Bovendien rijdt de automobilist minder schade door minder gekke dingen te doen en beter te anticiperen.”

Met Ctrack Cdrive rijgedrag monitoren én verbeteren

Er zijn ook andere manieren om mensen te stimuleren om beter te rijden. Zo kiezen steeds meer klanten voor ons softwarepakket Ctrack Cdrive, zodat ze rijgedrag kunnen monitoren én verbeteren. Zowel de kosten als de uitstoot van schadelijke gassen dalen daardoor aanzienlijk. De kostenbesparing kan zelfs oplopen tot 15%.

Wilt u meer weten en zien hoe Cdrive werkt? Neem dan nu contact op met ons

TSB Industrial Cleaning logo“We gebruiken nu al een tijdje Ctrack Cdrive. Het is opvallend hoe snel je resultaat ziet. Dat komt denk ik ook door de bijbehorende smartphone app. Als bestuurder zie je daarmee stimulerend snel wat voor positieve effecten jouw aangepaste rijgedrag heeft.”

Met behulp van Ctrack’s software kunnen we onze MVO doelstellingen uitbouwen en de resultaten eenvoudig inzichtelijk maken. Logisch dus dat we enthousiast zijn over Cdrive. De impact is groot. Ik kan het ieder bedrijf aanbevelen.”

— Erwin de Geus, directeur TSB Industrial Cleaning

Nestrans logoJe wilt natuurlijk het liefst dat alle medewerkers altijd netjes rijden. Dus daar moet je dan wel actie op ondernemen, dat je dat monitort en goed rijgedrag beloont. Daar gebruiken we de rijgedragmodule Cdrive voor.

Door onze duurzame focus te combineren met tools zoals RFID en Cdrive, zijn de wagenparkkosten én de uitstoot van schadelijke gassen flink gedaald. En wat ons betreft is het eind nog lang niet in zicht.”

— Han Nes, Directeur Nestrans