Ziekte ALS verdient meer aandacht – steun Project TryMe!

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Nederland telt op dit moment ongeveer 1.500 patiënten. Elk jaar overlijden er circa 500 patiënten en komen er 500 bij. (bron: Stichting ALS Nederland)

Er is meer onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen nodig

Er zijn veel ALS-patiënten die willen meedoen aan onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Omdat het budget echter beperkt is, heeft slechts 2% van de ALS-patiënten in Nederland die mogelijkheid.

Stichting ALS Nederland wil minimaal 25% van de ALS-patiënten de kans geven om deel te nemen aan trials en is daarom Project TryMe gestart. In Project TryMe wordt verder gewerkt met de ALS-genen die zijn ontdekt in Project MinE.


De ziekte ALS verdient meer aandacht én meer onderzoeksgeld.
Steun Project TryMe en doneer – iedere euro helpt!


Peep Bonga, Project Engineer bij Ctrack Benelux:

“In 2015 kregen we het slechte nieuws dat onze goede vriendin Simone de ziekte ALS heeft…

Na de eerste schok heeft ze besloten om niet bij de pakken neer te zitten en actief deel te nemen aan Project TryMe. Via crowdfunding wordt er geld opgehaald voor meer ALS onderzoek en daar zijn álle patiënten bij gebaat.

M’n collega’s en ik willen ook graag een steentje bijdragen. Dus hebben we een grote snoeppot omgedoopt tot collectebus en bij het secretariaat neergezet. Ctrack zal de opbrengst verdubbelen en doneren aan Stichting ALS, de organisatie achter Project TryMe.”

Steun Project TryMe – uw donatie helpt!

Wij willen het initiatief van Peep graag kracht bijzetten door ook op de Ctrack website en via Social Media aandacht te besteden aan Project TryMe van Stichting ALS Nederland.

De ziekte ALS verdient meer aandacht én meer onderzoeksgeld. Steun Project TryMe en doneer – iedere euro helpt!