Zowel bedrijf als medewerkers profiteren van fleetmanagement software

Met een goed GPS fleetmanagement systeem kunt u uw wagenpark effectiever managen, waardoor de productiviteit stijgt en kosten dalen. Bij wagenparkbeheer draait het echter niet alleen om voertuigen, maar vooral om de mensen. Vandaar dat het zo belangrijk is om medewerkers erbij te betrekken.

Als medewerkers betrokken worden bij de implementatie en het gebruik van de fleetmanagement software, begrijpen zij de waarde ervan voor álle partijen. GPS data wordt op een positieve manier ingezet en dat stimuleert mensen om veiliger en dus zuiniger te rijden.

Met behulp van de voertuig- en rijgedrag data die de Ctrack telematica oplossing levert, kunt u onder andere:

 • de operationele- en brandstofkosten verlagen
 • het wagenpark optimaal benutten dankzij een betere planning
 • de bestuurdersproductiviteit en klantenservice naar een hoger niveau tillen
 • ongeautoriseerd voertuiggebruik vermijden
 • de bestuurdersveiligheid verbeteren
 • fiscale bijtelling voorkomen
 • milieu impact verminderen

Onze klanten realiseren een kostenbesparing van 8 tot 15%

Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt, dragen allerlei factoren bij aan deze uitstekende ROI. In dit artikel lichten wij er 3 uit:

 1. bestuurdersveiligheid
 2. bestuurdersproductiviteit
 3. brandstofkosten

Lees over de kostenbesparing die Van Doorn realiseert met de Ctrack software


1. Bestuurdersveiligheid is een topprioriteit

Dat bestuurdersveiligheid belangrijk is, zal niemand ontkennen. Toch brengen bestuurders zichzelf en anderen in gevaar door te hard rijden, te snel optrekken, het afsnijden van bochten of ander risicovol rijgedrag.

Met behulp van GPS tracking data kunt u medewerkers aanspreken op bepaald rijgedrag en hen helpen om veiliger te rijden. De manier waarop dat gebeurt, is heel tastbaar en concreet. Denk bijvoorbeeld aan:

 • real-time alerts bij snelheidsovertredingen (u bepaalt zelf wat de criteria zijn)
 • dagelijks, wekelijks of maandelijks overzicht van snelheid gerelateerde incidenten en ander risicovol rijgedrag

2. Bestuurdersproductiviteit vergroten

Met het Ctrack fleetmanagement systeem kunt u de bestuurdersproductiviteit aanmerkelijk vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van start- en stoptijden en met behulp van alerts ervoor zorgen dat buitendienstmedewerkers tijdig vertrekken naar de volgende opdracht.

Als uw buitendienst efficiënter werkt en daardoor meer opdrachten in minder tijd uitvoert, dan heeft dat uiteraard een positief effect op de winstmarge. Daar blijft het echter niet bij. Klanten zullen uw dienstverlening meer waarderen als zij sneller en beter geholpen worden. Een klassieke win-win situatie!

3. Brandstofkosten verlagen

Het in de hand houden van de brandstofkosten is tot op de dag van vandaag nog steeds een enorme uitdaging. Net als bij bestuurdersveiligheid en -productiviteit moet de wil om brandstofkosten te verlagen bedrijfsbreed gedragen worden.

Een fleetmanagement systeem geeft uw medewerkers de benodigde informatie en tools in handen om brandstofverbruik te verminderen. Door het pro-actief gebruiken van telematica data zal rijgedrag bedrijfsbreed structureel veranderen.

Overigens heeft dat niet alleen een positief effect op de brandstofkosten. Voertuigen slijten minder als er zorgvuldiger mee omgegaan wordt. En bestuurders die veilig rijden, zijn veel minder vaak betrokken bij verkeersongelukken.

Daarnaast neemt de CO2 uitstoot af, wat een belangrijk aspect van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is. Dat komt dan ook terug in de Ctrack mobiliteitsaanpak, die uit 3 stappen bestaat.

Hoe meer ervaring met fleetmanagement software, hoe meer vertrouwen

In de praktijk blijkt dat hoe meer ervaring mensen ermee opdoen, hoe meer zij op het fleetmanagement systeem gaan vertrouwen voor hulp en relevante informatie.

Een goed doordachte implementatie zal het bedrijfsrendement dan ook aanzienlijk vergroten. Sneller dan u van tevoren denkt, heeft u de investering terugverdiend.