Ondernemersvertrouwen en winstgevendheid stijgen

Ondernemers zijn positiever gestemd, aldus het CBS in een persbericht dat vandaag naar buiten is gebracht. Na een dieptepunt in het 2e kwartaal van 2013, staat het ondernemersvertrouwen nu op het hoogste niveau sinds het 3e kwartaal van 2011.

Vooral in de bouw en de groothandel nam het vertrouwen enorm toe. Wat betreft toekomstige werkgelegenheid zijn ondernemers eveneens positief gestemd. En dat is niet zonder reden.

Het gaat structureel beter met de arbeidsmarkt en de woningmarkt

Het herstel van de arbeidsmarkt zet door. Voor het eerst sinds 3 jaar neemt het aantal banen in 2015 weer toe, al blijven o.a. zorg en welzijn achter – daar is en blijft sprake van een afname.

De bouwsector merkt op dit moment nog niet veel van de aantrekkende woningmarkt, op de langere termijn zal dat echter onvermijdelijk een gunstig effect hebben. En daar wordt op geanticipeerd.

Het consumentenvertrouwen verbetert mee

Onlangs bereikte het consumentenvertrouwen het hoogste niveau sinds het crisisjaar 2008. De detailhandel ervaart de effecten daarvan. Mensen hebben er weer vertrouwen in en willen én kunnen meer uitgeven.

Betekent dit alles dat Nederlandse bedrijven ook (meer) durven te investeren? De investeringsomstandigheden zijn in ieder geval gunstiger geworden en uit CBS statistieken blijkt dat er meer wordt geïnvesteerd in:

  • woningen
  • wegvervoer, zoals vrachtwagens en bestelauto’s
  • telecommunicatie

Nog meer goed nieuws: de winstgevendheid is gestegen

Bij 7% van de ondernemers nam de winstgevendheid toe. Dat klinkt misschien niet als veel, maar het is ‘t hoogste percentage sinds 2008. Bij 65% bleef de winstgevendheid gelijk.

Al met al genoeg redenen om optimistisch te zijn. Het ziet ernaar uit dat we een voorzichtig stijgende lijn te pakken hebben. Het gaat traag, maar wél gestaag vooruit. En dat biedt nieuwe (investerings)perspectieven.

Dat merken wij ook aan onze klanten, zoals KLM

Het mooie is dat investeringen in fleetmanagement en track & trace oplossingen meer effeciency en inzicht met zich meebrengen. Daardoor worden er kosten bespaard, wat het bedrijfsrendement ten goede komt en onze klanten winstgevender maakt.