MVO en mobiliteit – een duurzaam samengaan

Onze mobiliteit is een belangrijk onderdeel van de ecologische voetafdruk. Daar is het bedrijfsleven zich terdege van bewust. Mobiliteit is dan ook een wezenlijk aspect van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Zeker door grotere organisaties wordt er van tevoren over nagedacht. Voordat het wagenpark wordt uitgebreid, is de vraag die veel fleetmanagers terecht stellen:

“Hóe precies willen wij invulling geven aan onze mobiliteit?”

Besparen op de mobiliteitskosten en tegelijkertijd bijdragen aan een beter klimaat gaan tegenwoordig prima samen. MVO is allang geen window dressing meer. Het wordt steeds meer een standaard vereiste. En dat is een goede zaak!

Het concreet invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is tot op de dag van vandaag echter wel een uitdaging. MVO heeft zoveel aspecten, net zoals mobiliteit veel meer is dan een sluitende rittenregistratie.

Het grote voordeel van een praktische mobiliteitsaanpak

Realistische doelstellingen die haalbaar en meetbaar zijn, werken motiverend. Hoe sneller resultaten zichtbaar worden, hoe beter. Zo laten wij onze klanten o.a. zien dat kleine veranderingen in rijgedrag al aanzienlijke besparingen opleveren.

Die gedragsverandering is echt onmisbaar. Ter illustratie: Als bestuurders van hybride bedrijfswagens niet zoveel als mogelijk elektrisch rijden, dan zal de gewenste vermindering van brandstofkosten en milieu impact niet behaald worden.

“Het lijkt een druppel op de gloeiende plaat”

Dat zeggen potentiële klanten weleens tegen ons in een eerste gesprek. Natuurlijk los je met een slim mobiliteitsplan vanuit MVO niet alle logistieke- en milieuproblemen op. Dat spreekt voor zich. Stap voor stap ga je echter wél vooruit.

Ieder groot doel wordt bereikt door het nemen van kleine, relevante stappen. Daarop is onze mobiliteitsaanpak gebaseerd. Relatief klein beginnen én in die 1e fase snel concrete resultaten ervaren – dat zorgt ervoor dat stap 2 makkelijker gezet wordt.

De 3 stappen van de Ctrack mobiliteitsaanpak in het kort

Stap 1 – verlaging brandstofkosten en CO2 uitstoot

Op welke manier kan uw wagenpark zo snel mogelijk beter renderen? Door samen met u de Ctrack Rendement Calculator in te vullen, wordt dat glashelder. Wist u dat een brandstofkosten besparing van enkele honderden euro’s per bedrijfswagen per jaar geen uitzondering is?!

Stap 2 – vergroening rijgedrag

Het bedrijfsbreed aanpassen van rijgedrag is niet eenvoudig, maar Ctrack Cdrive maakt het wel een stuk makkelijker. Milieubelastend en brandstofkostend rijgedrag, zoals snel optrekken, te hard rijden en bochten afsnijden, vermindert aanzienlijk met behulp van dit soort technologie.

Stap 3 – het wagenpark gebruik vergroenen

Wij denken graag met onze klanten mee over de verduurzaming van hun wagenpark. Bijvoorbeeld: Is het binnen uw bedrijf mogelijk om bij een gelijkblijvend aantal medewerkers het wagenpark te verkleinen door gebruik te maken van bestuurders identificatie en/of Plug & Play?

Gebrek aan tijd is een groot struikelblok

We hebben het allemaal druk en de dagelijkse gang van zaken vraagt bijna continu onze aandacht. Daardoor is het soms lastig om meer dan 1 stap te zetten. Vooropgesteld: die 1e stap is al heel wat. Voor maximale besparingen, efficiency én veiligheid is echter meer nodig.

Het vergroenen van rijgedrag vraagt om een grote betrokkenheid vanuit de organisatie. En dat gaat verder dan zorgen voor bewustwording. Zo kunnen rijvaardigheidstrainingen eraan bijdragen dat milieuvriendelijk rijgedrag de vanzelfsprekende norm wordt.

Duurzame mobiliteit heeft de toekomst

De combinatie van nieuwe technologieën, bewustwording, passende coaching en trainingen en de omschakeling naar een ‘groene mindset’, brengen wezenlijke veranderingen teweeg. Sommige organisaties stellen zelfs een MVO manager aan om dat proces te bespoedigen.

Bedrijven pakken serieus hun milieuverantwoordelijkheid, dat is duidelijk. Zij voelen zich verplicht om ook op dit gebied maatschappelijke verantwoording af te leggen. Daarnaast is het goed voor het bedrijfsimago om een duurzame MVO onderneming zijn.

Meer informatie over MVO en mobiliteit

Wilt u meer weten over de Ctrack mobiliteitsaanpak en samen de Rendement Calculator invullen? Heeft u andere vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met ons.