De auto is dood. Lang leve de auto!

“De auto is dood.” Het is een kreet die we vaker horen. Trendwatchers denken dat de twintigers van straks geen behoefte meer hebben aan een eigen auto. Wat zou aansluiten bij de ‘van bezit naar gebruik’-trend (de deeleconomie). Vooralsnog blijft het aantal auto’s echter toenemen.

Al is de groei wel trager dan wat de autobranche decennialang gewend was. Dat is voornamelijk een gevolg van ‘de crisis’ en komt niet zozeer voort uit een nieuwe, breedgedragen en milieuvriendelijke mindset.

We wéten dat auto’s lang niet altijd efficiënt gebruikt worden

Een groot deel van de tijd staan ze stil, terwijl de kosten wel doorlopen. Meestal zit je alleen in je auto en blijven de andere stoelen leeg. Maar ‘t is zo gemakkelijk om er één te hebben. Je bent flexibel en bepaalt zelf hoe en wanneer je er gebruik van maakt.

Zal technologie ons gedrag binnen afzienbare termijn wezenlijk veranderen? Cloud computing biedt de mogelijkheid om gebruikers en aanbod op een flexibele manier met elkaar te verbinden. Er zijn al autofabrikanten die hierop inspringen, zoals BMW met DriveNow Carsharing.

En hoe zullen Uber-achtige oplossingen fleetmanagement veranderen? Zelfrijdende auto’s zullen eveneens impact hebben. Als je geen bestuurders meer nodig hebt, kun je grote vloten maximaal efficiënt en zo lang mogelijk op de weg houden. Het zou het landschap letterlijk en figuurlijk veranderen.

Daar zit ‘m ook precies de crux – in dat landschap

Nieuwe ideeën bedenken, is niet zo moeilijk. In tegenstelling tot het veranderen van het grote geheel. Zo zou technologische standaardisatie het snel en breed realiseren van toepassingen eenvoudiger maken. Dat klinkt in theorie mooi, maar voor welke technologie kies je dan?

Nog los van de concurrentie in de markt. Verschillende bedrijven of sectoren bedenken en ontwikkelen verschillende oplossingen. En net als andere innovaties, lopen nieuwe vervoer innovaties tegen de gevestigde orde en de bijbehorende belangen aan.

Er zijn relevante niche innovaties, zoals elektrisch rijden en carsharing. Al hebben die inmiddels onmiskenbaar invloed op het geheel, mainstream zijn ze niet. We zijn er logistiek gezien ook niet op ingericht. Het is een kip en het ei verhaal en zeker grootschalig veranderen gaat niet zonder slag of stoot.

Kortom, de auto is nog lang niet dood

Toch kan iets door op elkaar inwerkende omstandigheden ineens onverwachts snel veranderen. De olieprijs blijft onstabiel, de reserves raken op en er spelen allerlei geopolitieke- en milieukwesties. Er hangt verandering in de lucht, maar hoe groot die zal zijn en hoe snel het zal gaan, is niet te voorspellen.