Keurmerk RitRegistratieSystemen: Wat is het en waarom is het er?

Wat is het keurmerk precies en waarom is het belangrijk?

Samen met Vereniging Auto Van De Zaak en de RAI Vereniging heeft de Branchevereniging van Leveranciers Ritregistratiesystemen, waar Ctrack ook lid van is, het initiatief genomen voor het Keurmerk RitRegistratieSystemen. Maar wat is het keurmerk precies en waarom is dit belangrijk?

Waarom het Keurmerk RitRegistratieSystemen?
Er zijn in Nederland diverse aanbieders van ritregistratiesystemen. Deze ritregistratiesystemen werken met diverse technieken en methodes. Hierdoor is de output ook vaak verschillend. Om hier eenduidigheid in te krijgen en de kwaliteit te waarborgen is het Keurmerk RitRegistratieSystemen in het leven geroepen.

Wat is het Keurmerk RitRegistratieSystemen?
Het keurmerk RitRegistratieSystemen wordt uitgegeven door de onafhankelijke Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen. Het keurmerk wordt verstrekt aan systemen van leveranciers die aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn geschapen door de Belastingdienst en een aantal leveranciers in de Normenkader Ritregistratiesystemen en de auditfile.

De Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht ziet ook toe op de keurmerkstichtingen Zeker OnLine en Betrouwbare Afrekensystemen.

Voordelen van het Keurmerk RitRegistratieSystemen
Een ritregistratiesysteem met het keurmerk biedt een aantal voordelen. Zo weet de berijder dat de output voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Ook voldoen ritregistratiesystemen met het keurmerk aan de laatste eisen voor privacy en databeveiliging.

Voor de Belastingdienst wordt het toezicht op een sluitende ritregistratie eenvoudiger doordat de output gestandaardiseerd is. Leveranciers kunnen met zekerheid zeggen dat hun ritregistratiesysteem voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.

Aantekening hierbij is wel dat een ritregistratiesysteem het keurmerk krijgt en niet de leverancier. In de praktijk is hier nog wel eens verwarring over.

Keurmerk RitRegistratieSystemen bij Ctrack
Op 13 mei 2014 heeft Ctrack het Keurmerk RitRegistratieSystemen in ontvangst mogen nemen voor de Fiscaalbox 1.0. Deze box voldoet dus aan de eisen van de Belastingdienst. Ook is met de Fiscaalbox 1.0 uw data en privacy gewaarborgd. Met de de Fiscaalbox 1.0 komt uw organisatie in aanmerking voor controleverlichting ritregistratie.

Meer informatie of een vrijblijvende offerte? Neem contact met ons op via 078 – 644 93 34