Dieselgate, RDE test en MVO vragen om doortastende fleetmanagers

Het thema luchtkwaliteit is allang niet meer een vrijblijvend agendapunt. Zo zijn milieuzones in grote steden inmiddels een bekend fenomeen, met merkbare gevolgen voor het bedrijfsleven. En de aandacht voor luchtkwaliteit zal naar verwachting alleen maar toenemen. Mede dankzij Dieselgate en de daaruit voortvloeiende Real Driving Emissions (RDE) test, die per september 2017 ingaat.

Door de wet gereguleerde emissies

Voor de emissies CO (koolmonoxide), HC (koolwaterstoffen), NOx (stikstof oxides NO en NO2) en fijnstof (PM10) gelden wettelijke normen. Dat daar niet altijd even strikt mee omgegaan wordt, is duidelijk geworden door het inmiddels welbekende Dieselgate.

De nieuwe RDE test, die daar een reactie op is, wordt door de één een pittige uitdaging genoemd, terwijl anderen het een slap compromis vinden. In ieder geval is er nu helderheid en daar is ACEA, de European Automobile Manufacturers Association, blij mee:

“This regulation will be a major challenge for the industry, with new and more stringent testing standards that will be extremely difficult to reach in a short space of time. However, automobile manufacturers welcome the much-needed clarity and are eager to move forward by implementing the new testing conditions.”

Slechte reputatie personenauto diesels

De NOx-uitstoot normen voor diesels zijn gedurende de afgelopen decennia strenger geworden. Uit onderzoek van onder andere TNO blijkt echter dat personenauto diesels in de dagelijkse praktijk bijna net zoveel uitstoten als voordien.

De gevolgen van deze onderzoeksresultaten en de nieuwe eisen zullen niet uitblijven. Zeker als duurzaamheid en luchtkwaliteit hoog op de bedrijfsagenda staan. Mobiliteit heeft daar tenslotte invloed op en in dat kader leveren diesels geen positieve bijdrage.

Fleetmanagers zullen maatregelen treffen

MVO wordt steeds belangrijker. Veel bedrijven hebben een ‘groene paragraaf’. Deze daadwerkelijk in de praktijk brengen, is goed voor het milieu én het bedrijfsimago. Zuinig en milieuvriendelijk rijden, is één van de bouwstenen die daaraan bijdragen.

Die praktijk is lang niet altijd eenvoudig. Het is een complex samenspel van factoren. Bewustwording, beter rijgedrag aanmoedigen en ondersteunen, het wagenpark stap voor stap verduurzamen, onnodige rijtijd voorkomen door efficiënter te plannen, files vermijden, vaker autodelen enzovoorts…

Het mag duidelijk zijn: Doortastende fleetmanagers zijn onmisbaar!