Ctrack in het RTL Z televisieprogramma How it’s Done

Ctrack Benelux en onze klant Van Doorn Geldermalsen hebben onlangs een bijdrage geleverd aan het RTL Z programma How it’s Done. “Een programma met inspireerde ondernemersverhalen over specifieke beroepsgroepen en sectoren.”

RTL Z reist het hele land door om allerlei succesvolle bedrijven in beeld te brengen en de mensen die daar achter zitten te spreken. Iedere zaterdag krijgen zij een halfuur lang de ruimte om te laten zien wat ze doen en wat klanten daaraan hebben.

Ctrack en Van Doorn waren te zien in de How it’s Done editie van 24 augustus 2019:

Hilger van Dam, Managing Director Ctrack:

“De behoefte van de klant was in het algemeen dat men inzicht wilde hebben in de buitendienst. Veel voertuigen buiten, veel mensen buiten. Waar zijn ze? Hoe kan er beter gepland worden zodat ze sneller op de plek van bestemming zijn?

Ctrack staat vooral voor het leveren van service. Service in telematica oplossingen, ook wel fleetmanagement oplossingen genoemd. We leveren administratieve-, plannings- en urenregistratie oplossingen.

Dat doen we door een stuk hardware te installeren in een voertuig. Bij Van Doorn zit het bijvoorbeeld in veegmachines, zodat je de draaiuren van deze machines weet en je weet waar er geveegd is. Maar je ziet ook dat rijgedrag steeds vaker een aandachtspunt is.”

Erik van Doorn, Operationeel Directeur Van Doorn Geldermalsen:

“Wij zijn een aannemersbedrijf dat actief is in de aanleg en het onderhoud van de buitenruimte in de breedste zin van het woord. Autosnelwegen, provinciale wegen en gemeentelijke arealen, die bouwen en onderhouden we.

De grote voordelen van Ctrack’s systeem zijn een stuk planning, wat makkelijker wordt omdat je weet waar welk voertuig zit, en dat je het onderhoud kunt optimaliseren omdat je het gebruik van de voertuigen kunt analyseren. Plus een stuk brandstofbesparing, wat weer leidt tot CO2 reductie. Zeker als je voor de overheid werkt, wordt dat steeds belangrijker.”

Hilger van Dam vervolgt:

“Wij leveren een totaalpakket. Een KPI dashboard voor het management, want die willen alleen de uitzonderingen weten. Wie doet het goed en wie doet het minder?

De operatie wil in rapportages zien wat de afdelingen doen ten opzichte van elkaar. De bestuurder moet ook worden geïnformeerd over zijn rijgedrag en krijgt bijvoorbeeld een rijgedrag scorekaart.

Ctrack staat voor klantgerichtheid en service, service, service en dat betekent dat we instrumentarium bieden van meten is weten is verbeteren.”