Boete bij geen of onjuiste rittenregistratie

U rijdt een auto van de zaak en rijdt deze alleen zakelijk. Zo krijgt u hiervoor geen bijtelling. Hierdoor bent u wel verplicht om een rittenregistratie bij te houden.

De boete’s

In het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst valt te lezen dat er twee soorten boete’s zijn voor een onjuiste rittenregistratie. Als eerst is er de verzuimboete. Een standaardboete van 10% van het wettelijk maximum van €4.920,- wordt opgelegd bij een verzuim. Wordt de bijtelling niet aangegeven dan kan dit oplopen tot wel 80%.

Indien de Belastingdienst kan aantonen dat er sprake is van opzet dan vervalt de verzuimboete maar wordt er een vergrijpboete opgelegd. Deze kan oplopen tot wel 80% van het naheffingsbedrag. Bij een onjuiste of onvolledige rittenregistratie wordt dit zelfs 100% van het naheffingsbedrag. De Belastinginspecteur bepaald per afzonderlijk geval of het om een verzuim of een vergrijp gaat en welke boete er wordt opgelegd. Het is niet mogelijk om beide boete’s te krijgen voor hetzelfde feit.

Een sluitende rittenregistratie

Indien u een auto alleen zakelijk rijdt is het dus aan te bevelen om een sluitende rittenregistratie bij te houden. In een sluitende rittenregistratie moeten de volgende data per rit worden opgenomen:

  • Nummer rit;
  • Datum;
  • Beginstand kilometerteller;
  • Eindstand kilometerteller;
  • Beginadres;
  • Eindadres;
  • Gereden route indien deze afwijkt van de gebruikelijke route;
  • Privé / zakelijk.

Bron: http://www.belastingtips.nl/zakelijk/auto_van_de_zaak/kilometeradministratie_belastingdienst

Deze rittenregistratie mag zowel schriftelijk als automatisch worden bijgehouden. Het schriftelijk bijhouden kan tijdrovend zijn. Zeker indien er vele, korte ritten gemaakt worden. Daarnaast is de kans op fouten bij een schriftelijke rittenregistratie vele malen groter.

Ctrack heeft diverse oplossingen voor een automatische rittenregistratie. Indien u kiest voor een ritegistratiesysteem met een keurmerk van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen dan weet u zeker dat deze voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. De output hiervan is namelijk gestandaardiseerd. Ook voldoen ritregistratiesystemen met het keurmerk aan de laatste eisen voor privacy en databeveiliging. Zo gaat u dubbel zeker de weg op!