Vermindering aantal bijtellingscategorieën voor leaseauto’s

Het aantal bijtellingscategorieën voor zakelijke autorijders zal gefaseerd teruggebracht worden naar twee. De uitwerking hiervan staat in de ‘Autobrief II’, die het kabinet nog moet bespreken.

De voorgenomen wijzigingen autobelastingen 2017-2020 op een rij:

  • vermindering van het aantal bijtellingscategoriën van 4 naar 2
  • de fiscale stimulering van hybride auto’s wordt afgebouwd
  • verlaging algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22
  • vervuilende diesel auto’s en -bestelwagens worden zwaarder belast
  • BPM (aanschafbelasting) wordt stapsgewijs verlaagd
  • de motorrijtuigenbelasting gaat met 2% omlaag

De bijtelling voor alle leaseauto’s gaat geleidelijk naar 22%.

Vanaf 2019 zullen voor plug-ins grotendeels dezelfde regels gelden als voor normale auto’s. Alleen volledig elektrische auto’s vallen nog in de lage bijtellingscategorie van 4%.

Het kabinet wil met deze maatregelen het autobelastingensysteem eenvoudiger maken. Daarnaast is het de bedoeling dat de veranderingen een positief milieu effect hebben en zorgen voor stabiele belastinginkomsten.