Bijtelling voor volledig elektrische auto’s verandert vanaf 2019

De overheid ziet het privégebruik van een auto van de zaak als een vorm van arbeidsloon en de belasting die daarover betaald moet worden, wordt bijtelling genoemd. Met ingang van 1 januari 2019 wordt de bijtellingsregel voor volledig elektrische auto’s aangepast.

Bijtelling volledig elektrische auto verandert vanaf 2019

Momenteel zijn er twee duidelijke bijtellingscategorieën. Alles wat 100% elektrisch rijdt valt in de bijtellingscategorie van 4%. Alles met 1 of meer gram CO2-emissie valt in de bijtellingscategorie van 22%.

Wat er verandert, is dat er met ingang van 1 januari 2019 een bovengrens van 50.000,- euro ingesteld wordt. Voor volledig elektrische auto’s met een cataloguswaarde van meer dan 50.000,- euro, moet over het bedrag daarboven 22% bijtelling betaald worden (auto’s die op waterstof rijden uitgezonderd).

Vanaf 2021 vervalt het voordeel voor volledig elektrische auto’s

Deze aangepaste bijtellingsregel voor volledig elektrische auto’s geldt alleen voor 2019 en 2020. Vanaf 2021 moet er over de volledige cataloguswaarde 22% bijtelling betaald worden.

Voor de zakelijke gebruiker wordt het voordeel van elektrisch rijden de komende jaren dus minder. Wat er daarna zal gebeuren is nu nog onduidelijk. De verwachting is dat er andere belastingvoordelen en/of subsidies voor in de plaats komen.

Onlangs heeft de NOS geschreven over vertrouwelijke stukken die ze in handen heeft gekregen. Daarin staat onder andere dat er voor zakelijke auto’s een verlaagde bijtelling komt en een aanschafsubsidie die in 2021 begint bij 3.430,- euro en terugloopt tot 1.830,- euro in 2024.

Bijtellingspercentage staat voor 5 jaar vast

Het bijtellingspercentage op het moment dat de auto voor het eerst in gebruik genomen wordt, dus de dag waarop het kenteken voor het eerst op naam is gezet, staat vast voor 5 jaar. Waarbij gerekend wordt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de eerste ingebruikname.

Een rekenvoorbeeld

Een volledig elektrische auto die op 1 januari 2018 voor het eerst in gebruik is genomen blijft 5 jaar lang, t/m januari 2023, op het bijtellingspercentage van 4% zitten.

Als deze wagen in februari 2023 nog steeds een auto van de zaak is, dan blijft daarvoor het algemene bijtellingspercentage van 22% gelden. Een eventuele milieukorting wordt vastgesteld op basis van de op dat moment geldende bijtellingsregels.

Na die 60 maanden wordt het in aanmerking komen voor een korting op het algemene bijtellingspercentage per jaar bekeken.

Geen bijtelling als de auto van de zaak niet privé gebruikt wordt

Er wordt geen bijtelling berekend als de auto van de zaak niet of minder dan 500 km per jaar privé gebruikt wordt. De Belastingdienst verwacht natuurlijk wel dat je dit kunt aantonen.

Het bijhouden van een sluitende rittenregistratie is dus belangrijk. Daarnaast moet er een verklaring geen privégebruik auto zijn. Woon-werkkilometers tellen overigens als zakelijke kilometers.

raadpleeg voor volledige en actuele informatie de website van de Belastingdienst