Hogere servicegraad bij Bavaria

Bij Bavaria zijn 35 bedrijfswagens uitgerust met een voertuigvolgsysteem, waarvan tien serviceauto’s en 25 vrachtwagens voor de distributie.

Bij Bavaria zijn 35 bedrijfswagens uitgerust met een voertuigvolgsysteem, waarvan tien serviceauto’s en 25 vrachtwagens voor de distributie. Bavaria is brouwer van Bavaria pilsener en leverancier van talloze andere bieren, waardoor efficiëntie en productiviteit binnen het wagenpark van Bavaria een grote rol spelen.

Waarom kiest Bavaria voor een voertuigvolgsysteem?
Bavaria wilde meer inzicht in wat er op de weg gebeurt en waar chauffeurs zich bevinden. Omdat het bedrijf ook een logistieke functie heeft in de bevoorrading, wilde men adequater kunnen reageren op vragen van klanten.

Welke resultaten zijn behaald met dit systeem?
Na invoering van een voertuigvolgsysteem met planningsmodule werd duidelijk dat er behalve aan inzicht ook veel efficiency en productiviteitswinst te behalen was. Zo bleek dat vrachtwagenchauffeurs veel tijd konden besparen en het aantal kilometers gereduceerd kon worden. In plaats van één vracht per dag konden chauffeurs nu soms op een 2de rit worden ingezet, met als resultaat het uitsparen van 2 à 3 vrachtwagens. Maar het bedrijf heeft ook op de nieuwe inzichten geanticipeerd door de werkwijze van de planning en het distributiecentrum aan te passen. Bij de chauffeurs leidden de constateringen tot een grotere betrokkenheid bij het bedrijf en het besef dat ook zij bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering.

Een hogere servicegraad en efficiëntie op de servicebus van Bavaria
De servicebussen van Bavaria zijn door het voertuigvolgsysteem beter te lokaliseren en er kan sneller op de vraag van klanten gereageerd worden. Waar men bij Bavaria in eerste instantie weinig gebruik van maakte, was de mogelijkheid om managementinformatie uit het systeem te genereren. Maar door de positieve resultaten wordt deze informatie steeds vaker gebruikt als optimalisatie-instrument. Voor de toekomst wil men daarom tevens een verdere koppeling met interne data doorvoeren.

Zo verhoogt het voertuigvolgsysteem van Ctrack de servicegraad, efficiëntie en productiviteit van Bavaria.