Autobrief 2 uitgesteld tot 2015

Autobrief 2 uitgesteld tot medio 2015, tussenoplossing verwacht voor 2016

Het kabinet neemt voorlopig nog geen besluit over aanpassing van de autobelastingen.

De autobelastingen moeten onderdeel uitmaken van de totale herziening van het belastingstelsel. Tijdens de algemene financiële beschouwingen heeft de Tweede kamer dit besloten. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in een brief aan de kamer aangegeven hierdoor de Autobrief 2.0 niet dit kwartaal te kunnen aanbieden. Dit gebeurt op zijn vroegst pas medio 2015. Hierdoor zullen de wijzigingen pas in 2017 ingaan.

Autobrief 2.0
De zogeheten Autobrief 2.0 beschrijft de aanpassingen in de bijtelling en de autobelastingen voor de periode 2016 – 2019. De verwachtingen voor de Autobrief 2.0 zijn een versobering van de bijtellingsregels. Ook de afschaffing van de 14% categorie wordt veel genoemd. Op de exacte inhoud hiervan moeten we dus nog even wachten.

Bijtelling in 2016
Door dit besluit wordt 2016 een tussenjaar. Op korte termijn komt Staatssecretaris Wiebes met een nota van wijziging voor 2016. Dit geeft de branche volgens Wiebes voldoende voorbereidingstijd. De verwachting is dan ook dat al per januari 2016 de bijtelling onaantrekkelijker wordt. Voor de bijtelling in 2015, zoals bekend gemaakt tijdens Prinsjesdag, verwijzen we u graag naar dit artikel